MARUEI KIRYOTEN CO., LTD

2-28 Nakago-Cyo,
Nagaoka-Shi,
Niigata 940-0225
Japan
Phone: +81 0 258 52 36 91
Fax: +81 0 258 52 11 70
e-mail: maruei@echigo.ne.jp
Rete di vendita per il Giappone